Investerarkväll på Nasdaq OMX med Tibble Akademi

Tibblelärarna Johan Törnblom, Håkan Salwén och Carina Bratt tog nyligen med sig Tibble Akademi för investerarkväll på Nasdaq OMX – Stockholmsbörsen.

Inledningsvis fick vi se hur dagens börshandel stängdes genom att ringa i börsklockan, något som sker traditionsenligt vid börshandel.

Därefter följde fyra presentationer av intressanta företag som det är möjligt för privatpersoner att investera i. Affärsmodeller presenterades och vi fick inblick i flera affärsidéer. En av idéerna gick ut på att sälja en bilförsäkring, där försäkringstagarnas premier bestäms utifrån hur mycket, när och hur bilen används. För att mäta detta används en elektronisk mätare som kopplas in i bilen och skickar informationen vidare till en molntjänst via en smartphone.

Det blev ännu en lärorik och trevlig kväll tillsammans!