Information för dig som ska börja på Tibble hT-2017

Hjärtligt välkommen till Tibble Gymnasium!

Du har valt att påbörja dina gymnasiestudier på Tibble Gymnasium. Det gläder oss i skolan mycket. Vi hoppas att vi ska göra ett bra arbete tillsammans; du, skolans medarbetare och dina föräldrar, under dina viktiga studieår på gymnasiet. Under din tid på skolan hoppas vi kunna infria dina förväntningar och ge dig den stora skolans många möjligheter med den lilla skolans positiva fördelar. Samtliga klasser, mentorer och lärare samverkar i arbetslag för att din utbildning ska uppfattas som en helhet. Vi arbetar mycket med demokratifrågor i skolan, bland annat genom klassråden, med frågor som kommer att beröra dig på många sätt både under din studietid och i framtiden. Dessutom finns en rad elevföreningar som många är engagerade i. I enkäter som genomförs varje år vittnar våra elever om den stora trivseln och tryggheten som råder i skolan.

Onsdagen den 16 augusti 2017, kl. 9:00 är det upprop för alla elever i åk 1 i Tibble Teater. Efter uppropet följer ett program med din mentor och dina klasskamrater. Du är tillsammans med din klass under hela den första veckan, som avslutas med den berömda Tibblekampen. Skolan bjuder på lunch i elevrestaurangen. Uppropsdagen beräknas avslutad ca kl. 14:30.

Föräldrar är hjärtligt välkomna till informationskväll torsdagen den 17 augusti, kl. 18:00 - 20:00. Samling sker i Tibble Teater kl. 18:00. Därefter blir det klassvis information med mentor.

Varje elev har en mentor. Mentors uppgift är att vägleda, stötta, uppmuntra och hjälpa eleverna genom gymnasiet. Mentor är elevernas och föräldrarnas kontaktperson på skolan och träffar eleverna regelbundet.

Söker du ytterligare information om skolan hittar du det via länkarna i menyn till vänster. Får du ändå inte riktigt svar på din fråga går det bra att maila till info@tibble.nu så svarar vi så fort vi kan. Under juli har vi begränsad möjlighet att svara.

Frågor som gäller antagningen hänvisas till gyantagningen.se eller gyantagningen@ksl.se.

Vi kommer att göra vårt allra bästa för att din gymnasietid ska bli intressant och lärorik, och därmed rolig. Än en gång, varmt välkommen till Tibble Gymnasium!

 

Håkan Söderström
Rektor, Tibble Gymnasium

Upprop

Onsdagen den 16e augusti 2017, kl. 09:00 är det upprop för dig som börjar årskurs 1 på Tibble, i Tibble Teater. Efter uppropet följer ett program med din mentor och dina klasskamrater. Uppropsdagen beräknas avslutad ca kl. 14:30.

Du är tillsammans med din klass under hela den första veckan, som avslutas med den berömda Tibblekampen. Skolan bjuder på lunch i elevrestaurangen.

 

Informationskväll

Föräldrar till elever i årskurs 1 är hjärtligt välkomna till informationskväll torsdagen den 17e augusti kl. 18:00-20:00. Samling sker i Tibble Teater kl. 18:00. Därefter blir det klassvis information med mentor.

Mentor

Varje elev har en mentor. Mentorns uppgift är att vägleda, stötta, uppmuntra och hjälpa eleverna genom gymnasiet. Mentor är elevernas och föräldrarnas kontaktperson på skolan och träffar eleverna regelbundet.

 

Schoolsoft

Vi använder skolportalen Schoolsoft som vi hoppas att både elever och föräldrar kommer att ha stor nytta av. Där finns elevernas schema, resultat på prov och annan viktig information som eleverna behöver. Information om Schoolsoft och inloggningsuppgifter delar mentor ut på uppropsdagen.

 

ID-kort

Alla elever får ett ID-kort som ska bäras under hela skoltiden. Kortet används vid lån av läromedel, lån i skolbiblioteket samt för tillträde till elevrestaurangen.

 

SL Access-kort

Elever som har längre än 6km till Tibble får kvittera ut SL Access-kort. Korten gäller för resor till och från skolan och kan kompletteras till dygnetrunt-kort hos SL-ombud.

 

Tibble på Instagram

På Tibbles instagram har du möjlighet att följa vad som händer i skolan under terminerna. Uppdateringarna görs oftast av lärare och elever i olika klasser. Kanske kommer du att vilja ansvara över kontot en vecka? @tibblegymnasium

 

 

Bibliotek

Tibbles bibliotek - som fått utmärkelsen "Ett bibliotek i världsklass" - arbetar tillsammans med skolans pedagoger för att stödja elevernas lärande. En viktig del av detta arbete utgörs av bibliotekets undervisning i informationssökningsprocesser. I ett av bibliotekets studierum återfinns "Lärpunkten" - en resurs som bemannas med pedagoger.

Lån av bibliotekets böcker sker på egen hand genom vår självbetjäningsautomat. ID-korten som också används som lånekort måste aktiveras manuellt i bibliotekets databas - detta sker på lektionstid i helklass.

 

Skolhälsovård

För att våra elever ska få tillgång till bra skolhälsovård vill vi rekvirera hälsovårdsjournaler från grundskolorna. Detta får ej göras utan vårdnadshavares medgivande.

 

Klasser

Skolan avvaktar klassammansättning tills Gymnasieantagningen inkommit till skolan med uppgifter om elevers olika val. Skolan har att ta hänsyn till en rad faktorer som programval, inriktningsval, språkval, nationell idrottsutbildning m.m. vid sammansättning av klasser för att kunna göra ett mycket komplicerat schema så attraktivt som möjligt för i första hand respektive klass. Därför är det inte möjligt att tillmötesgå önskemål om utbildningsplats tillsammans med en kompis eller liknande. Klasstillhörighet meddelas genom anslag på skolan vid uppropsdagen.

 

Lunch på Tibble

Lunch på Tibble serveras av Fazer. Den är mycket uppskattad och det finns ett flertal alternativ till dagens rätt. Matsedeln presenteras under länk på hemsidan och i Tibbles app samt på skolans intern-TV. ID-kortet behövs för tillträde till matsalen.

 

Trygg i Täby

Det är mycket glädjande att de s.k. nollningsfesterna i samband med skolstart nästan försvunnit helt. Men, självklart kan olika typer av fester förekomma utan skolans kännedom. Trygg i Täby är ett samarbetsprojekt mellan skola, socialtjänst och polis.

Skolorna i Täby och Danderyd tar gemensamt avstånd från de s.k. nollningsfesterna och vill tydliggöra att dessa inte arrangeras av gymnasieskolorna.