Henrik Mickos tilldelas årets lärarpris!

”För sin undervisning med en mångfacetterad repertoar av vetenskapliga angreppssätt. Konkreta frågeställningar kring relevanta problem för både eleverna och samhället gör ämnet spännande. Nyttoeffekter även utanför klassrummet bidrar till att göra eleverna motiverade”.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

 

Årets pristagare i kemi, Henrik Mickos

Med sin bakgrund som doktor i kemi har Henrik Mickos introducerat eleverna i flera spännande vetenskapliga angreppssätt. Eleverna har fått bedriva vetenskapliga projekt som bland annat handlat om att förbättra produktionsprocesser inom industrin eller enzymers stereoselektivitet. De har också fått göra professionella av inomhusluft. Allt dokumenterat inom en vetenskaplig rapporteringsram.

– Jag känner mig mycket glad och hedrad att få priset. Kemin ligger mig så varmt om hjärtat och det styrker mig i föresatsen att visa på hur kemin finns överallt omkring oss och att den så lätt kan beskrivas i molekylära bilder. Än mer speciellt är det i dessa dagar när forskning och vetenskap på grumliga grunder ifrågasätts. Då är det extra roligt att få erkänsla för de insatser personalen i Tibble gymnasium gör för att föra fram komplexiteten i vad forskning är och hur den fungerar, säger Henrik Mickos, kemilärare och Lärarpristagare 2018.