Entreprenörskap i ett historiskt perspektiv

Mattias Allgulin från Centrum för Näringslivshistoria föreläste för åk 1 på Ekonomiprogrammet.

Mattias föreläste om entreprenörskap i ett historiskt perspektiv där han belyste hur historiska händelser och skeenden har påverkat framväxten av kända svenska entreprenörer och företag.