Företagsledning

Niklas Pålsson

VD och lärare 
Mobil 073-400 02 31 
niklas.palsson@tibble.nu

Håkan Söderström

Rektor
08-5228 27 03 
soderstrom@tibble.nu

André Lindahl

It-chef
073-661 27 19
andre.lindahl@tibble.nu

Catarina Bratt Hultgren

Ekonomichef/HR-ansvarig
08-5228 27 02
catarina.bratthultgren@tibble.nu