Företagsledning

Niklas Pålsson

VD och lärare 
Mobil 073-400 02 31 
niklas.palsson@tibble.nu

Håkan Söderström

Rektor
08-5228 27 03 
soderstrom@tibble.nu

Hans Byström

It-chef och lärare
08-5228 27 06
hans.bystrom@tibble.nu

Catarina Bratt Hultgren

Ekonomichef/HR-ansvarig
08-5228 27 02
catarina.bratthultgren@tibble.nu