Elevhälsa

Elevhälsan omfattar kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare samt psykolog. Samtliga inom elevhälsan har tystnadsplikt.

På Tibble gymnasium utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven. Elevhälsan ska tillsammans med skolans övriga personal identifiera och verka för att undanröja det som hindrar elevernas utveckling och lärande. Elevhälsan stödjer handledare/arbetslagen i arbetet med att upprätta handlingsplan och åtgärdsprogram.

Chef för elevhälsan
Marie-Louise Spagnoli
08-5228 27 30
marie-louise.spagnoli@tibble.nu

Kuratorer
Josefin Grimefall
08-5228 27 35

Tina Chasseur kurator
08-5228 27 36

Sylvia Ranhagen
Endast tisdagar

kurator@tibble.nu

Skolsköterska
Maria Axén
08-5228 27 37
maria.axen@tibble.nu

Elisabeth Söderberg Samsioe
08-5228 27 37
elisabeth.soderberg@tibble.nu

Specialpedagoger
Anna Brolén
08-5228 27 33
anna.brolen@tibble.nu

Niklas Lefrell
08-5228 27 34
niklas.lefrell@tibble.nu