Frågor & svar om gymnasieantagningen

Jag är inte antagen men vill gå på Tibble, vad gäller?

Det är många som är ledsna över att inte komma in på Tibble Gymnasium, trots en kraftig ökning av skolplatser som erbjuds denna höstetermin. För närvarande finns över 400 elever på reservlistan från Gymnasieantagningen till skolan. Det är Gymnasieantagningen som fördelar platserna efter elevernas olika val.

Utöver de ansökningar från elever som står på reservlistan samlar vi in alla spontana önskemål om att komma in på Tibble där eleven/föräldern själv tagit kontakt med skolan. Dessa frågor behandlar vi först efter det att skolan tagit över antagningen från Gymnasieantagningen under senare delen av augusti.

Våra studievägledare och programchefer administrerar samtliga önskemål och kommer att höra av sig till er om studieplats på skolan kan bli aktuell. Meritvärde är grund för antagning. Skolan kontaktar alltså er om plats kan erbjudas.

Blankett för ansökan till Tibble.
(Mailas till receptionist Eva Lenke, eva.lenke@tibble.nu)

 

Jag är antagen till Tibble men vill gå ett annat program/inriktning än den jag är antagen till. Kan jag byta?

Chansen att byta program eller inriktning är begränsad då alla klasser i dagsläget är fulla. Från den 15 augusti tar Tibble Gymnasium över reservantagningen från Gymnasieantagningen. Först då kommer vi kunna göra eventuella byten, eller ändringar. Meritvärde är grund för antagning och byten.

 

Jag vill komma i en speciell klass, eller välja några klasskompisar att gå i samma klass som, vad gäller?

Skolan avvaktar klassammansättning tills Gymnasieantagningen inkommit till skolan med uppgifter om elevers olika val. Skolan har att ta hänsyn till en rad faktorer som programval, inriktningsval, språkval, nationell idrottsutbildning m.m. vid sammansättning av klasser för att kunna göra ett mycket komplicerat schema så attraktivt som möjligt för i första hand respektive klass. Därför är det inte möjligt att tillmötesgå önskemål om utbildningsplats tillsammans med en kompis eller liknande. Klasstillhörighet meddelas genom anslag på skolan vid uppropsdagen.

 

Får jag ett SL-kort när jag börjar på Tibble?

Elever som har längre än 6km till Tibble får kvittera ut SL Access-kort. Korten gäller för resor till och från skolan och kan kompletteras till dygnetrunt-kort hos SL-ombud.

 

Gyantagningen.se

Övriga frågor hänvisas till gyantagningen.se som ansvarar för och sköter antagningen till alla gymnasieskolor till och med 15 augusti.