Seminarium höstterminen 2017

HÅKAN SÖDERSTRÖM, rektor Tibble Gymnasium - Organisation och kvalitetsarbete

NIKLAS PÅLSSON, VD Tibble Gymnasium & Täby Friskola - Diskussionsgrupp om privatisering av skolor

MALIN EKLÖW, Marknads- & kommunikationsansvarig - Hur jobbar skolorna med marknadsföring?

SANNA JONES, Specialpedagog på Täby Friskola - Diskussion om fiktiva elevsituationer och hur de kan lösas, vilket stöd som finns att få från hela Elevhälsan.

CARIN EKLUND, Förstelärare i Svenska på Tibble Gymnasium & en av författarna till Formativ Svenska - Formativ bedömning

KARIN JÄRLEBY, rektor Täby Friskola - Rektorsuppdraget

HENRIK LOKIND, Förstelärare i Filosofi på Tibble Gymnasium - Team-Teaching Philosophy in Upper Secondary School. A Swedish Experience. Ett seminarium utifrån den vetenskapliga artikel som Henrik Lokind skrivit tillsammans med kollegan Håkan Salwén, förstelärare & docent i Filosofi på Tibble Gymnasium.