Traineeprogrammet

Nu söker vi nyexaminerade lärare med starkt engagemang och höga ambitioner till nästa års traineeprogram.

  • Du får mer tid till att planera dina lektioner
  • Du får en förstelärare som mentor
  • Du får en ledarskapsutbildning
  • Du får vara delaktig i att utveckla skolundervisningen
  • Du får tid till att vara med på kollegors lektioner och lära av våra bästa lärare
  • Du spenderar 70 % på undervisning och 30 % på egen utveckling

En extra bra start

Vi vet att det mest effektiva lärandet sker när våra elever blir inspirerade. Därför vill vi börja med att inspirera våra lärare och göra det roligt att lära ut. Med traineeprogrammet får du möjlighet att bygga nätverk mellan dig och medarbetare i skolornas samtliga delar. Du får delta vid intressanta seminarier där erfarna kollegor delar med sig av egna erfarenheter och framgångsrika arbetsmetoder. Du blir snabbt trygg i din nya yrkesroll och får fördjupad kunskap om framtida utvecklingsmöjligheter.

 

Var mer än lärare

Blir du antagen till vårt traineeprogram innebär det en fast tjänst med samma lön som andra nyexaminerade lärare, men att du spenderar 70 % av tiden till undervisning och 30 % på traineeprogrammets olika delar för egen utveckling. Som trainee har du en förstelärare som mentor och stöd under hela ditt första år. Ni kommer att träffas på schemalagda möten varje vecka.

Du kommer även att driva ett eget projekt inom utbildningsområdet. Som trainee får du gå en ledarskapsutbildning för att bli en tryggare ledare i klassrummet, bland dina kollegor och för dig själv. Du kommer ha extra tid i ditt schema att lägga på lektionsplanering och du kommer att få möjlighet att möta och lära av några av skolornas mest skickliga lärare.

 

lär för framtiden

Som en del av traineeprogrammet får du en djup inblick i organisationen för både grundskolan och gymnasiet. Vårt traineeprogram passar alla som vill fortsätta att utvecklas inom pedagogik, utbildning och ledarskap. Det är en bra start på karriären och ger dig en bra grund att stå på oavsett om du vill bli förstelärare, arbetslagsledare, utbildare, rektor, vice rektor eller något helt annat inom utbildningsområdet.

Ansök nu!

Nästa traineeprogram startar i augusti 2018.
Ansök senast 31 mars, skicka din ansökan till trainee@tabyfriskola.se eller följ länken nedan.

Skicka din ansökan via mail nu!

Seminarium höstterminen 2017

Håkan Söderström, rektor Tibble Gymnasium - Organisation och kvalitetsarbete

Niklas Pålsson, VD Tibble Gymnasium & Täby Friskola - Diskussionsgrupp om privatisering av skolor

Malin Eklöw, Marknads- & kommunikationsansvarig - Hur jobbar skolorna med marknadsföring?

Sanna Jones, Specialpedagog på Täby Friskola - Diskussion om fiktiva elevsituationer och hur de kan lösas, vilket stöd som finns att få från hela Elevhälsan.

Carin Eklund, Förstelärare i Svenska på Tibble Gymnasium & en av författarna till Formativ Svenska - Formativ bedömning

Karin Järleby, rektor Täby Friskola - Rektorsuppdraget

Henrik Lokind, Förstelärare i Filosofi på Tibble Gymnasium - Team-Teaching Philosophy in Upper Secondary School. A Swedish Experience. Ett seminarium utifrån den vetenskapliga artikel som Henrik Lokind skrivit tillsammans med kollegan Håkan Salwén, förstelärare & docent i Filosofi på Tibble Gymnasium.